Reference - projekty

Zde uvádíme některé naše projekty. U akcí, jejichž název je napsán zeleně, se můžete podívat na fotografie vodního díla před stavbou, během realizace a po jejím dokončení.

NÁZEV AKCE ROK
Odbahnění a rekonstrukce hráze a objektů rybníka Bohumilečský (k.ú. Bohumileč)
- oprava koruny a návodního líce hráze
- návrh bezpečnostního přelivu a vedlejší spodní výpusti
- odbahnění zátopy rybníka
2016
Dům sociálních služeb v Pacově - vodní plocha (k.ú. Pacov)
- projekt rybníka
2016
Vodní plocha Kopanina (k.ú. Hlavečník)
- projekt rybníka
2016
Modernizace a výstavba sádek pod Homolkou (k.ú. Čáslav)
- modernizace sádek
2016
Odbahnění a rozšíření rybníka Hutě II. (k.ú. Ledeč nad Sázavou)
- odbahnění rybníka s rozšířením
2016
Odbahněnía modernizace soustavy rybníčků v Dašicích (k.ú. Dašice)
- modernizace sádek
- odbahnění rybníčků
2016
DVT, oblast Sopřečské rybníky, odtěžení sedimentu (k.ú. Sopřeč, Vyšehněvice, Vlčí Habřina, Břehy)
- odtěžení sedimentu
2016
Oprava rybníčka v Tetíně (k.ú. Tetín)
- oprava rybníka
2015
Oprava břehových zdí rybníka v Kocandě (k.ú. Kocanda)
- oprava břehových zdí
2015
Rekonstrukce vodní nádrže v obci Osičky (k.ú. Osičky)
- oprava břehů a návrh jejich zpevnění
- návrh nové spodní výpusti
2015
Odbahnění rybníka Návesník (k.ú. Chroustov)
- odbahnění rybníka
2015
Odbahnění Zdislavických rybníků (k.ú. Herálec)
- odbahnění rybníků
2015
Odbahnění rybníka U Dubu (k.ú. Herálec)
- odbahnění rybníka
2015
Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák (k.ú. Račín u Polničky)
- rekonstukce hráze
- návrh nového sdruženého objektu
2015
Odbahnění rybníka Pstružák (k.ú. Račín u Polničky)
- odbahnění rybníka
2015
Manipulační sádky Staré Ransko (k.ú. Staré Ransko)
- projekt nových sádek
2015
Semín - optimalizace vodního režimu v lokalitě (k.ú. Semín)
- projekt vodní tůně
2014
Oprava technických objektů rybníka Haťák (k.ú. Herálec na Moravě)
- oprava koruny a návodního líce hráze
- oprava bezpečnostního přelivu
2014
Oprava přítoku do rybníka Trnávka (k.ú. Trnávka)
- oprava zpevnění na přítoku do rybníka
2014
Rybník Nadační (k.ú. Nová Ves nad Popelkou)
- projekt rybníka
2014
Oprava rybníka ve Smrkovém Týnci (k.ú. Smrkový Týnec)
- oprava břehových zdí rybníka
- návrh nové spodní výpusti
- vegetační úpravy
2014
Rekonstrukce rybníka Komorák (k.ú. Malšovice u Hradce Králové)
- rekonstrukce rybníka
2014
Rybník Nad Čihákovem (k.ú. Vracovice)
- projekt rybníka
2014
Revitalizace lokality Zájezdecký (k.ú. Semín)
- studie
2014
Obnova Ungrova rybníka (k.ú. Olešnice u Červeného kostelce)
- investiční záměr
2013
Odbahnění rybníka Kocourkáč (k.ú. Zlatníky u Prahy)
- odbahnění
- oprava obvodových zdí a spodní výpusti
2013
Rybníček U Jardy (k.ú. Lhota pod Přelouči)
- projekt rybníka
2013
Odbahnění a oprava hráze a břehů rybníka Turyň (k.ú. Libčany)
- odbahnění
- oprava hráze a břehů
2013
Rybníček U Oveček (k.ú. Domašov u Jeseníka)
- projekt obtokového rybníka
2012
Revitalizace rybníka Nový Stav - pravá strana (k.ú. Rychvald)
- revitalizace rybníka
2012
Revitalizace rybníka Nový Stav - levá strana (k.ú. Rychvald)
- revitalizace rybníka
2012
Odbahnění a oprava hráze a břehů rybníka v Radíkovicích (k.ú. Radíkovice)
- odbahnění
- oprava návodního svahu hráze a břehů
2012
Rybníček U Lihovaru (k.ú. Vyšehněvice)
- projekt rybníka
2012
Rybník Malý Buňkov (k.ú. Lohenice u Přelouče)
- projekt rybníka
2012
Oprava a rekonstrukce rybníka Kachlička (k.ú. Zdislavice u Herálce)
- oprava hráze
- návrh nového bezpečnostního přelivu a spodní výpusti
2012
Vodní nádrž Chobot (k.ú. Kačice)
- projekt vodní nádrže
2012
Obnova rybníka Nový (k.ú. Potěhy)
- obnova rybníka
2012
Oprava rybníka na návsi v Bělči nad Orlicí (k.ú. Běleč nad Orlicí)
- oprava obvodových zdí rybníka a zpevnění náhonu
2011
Odbahnění a oprava hráze rybníka Frčina (k.ú. Červený Hrádek u Bečvár)
- odbahnění a oprava hráze
2011
Revitalizace nivy Bakovského potoka (k.ú. Královice u Zlonic)
- projekt zahloubených tůní
2011
Rozšíření Zajícova rybníka (k.ú. Přelouč)
- propojení a rozšíření Zajícova a Výtěrového rybníka
- oprava přívodního potrubí a výpustného objektu
2011
Oprava rybníka Klíčný (k.ú. Klučenice)
- oprava hráze, návrh sdruženého objektu
2011
Oprava rybníka Klučenice 1 (k.ú. Klučenice)
- oprava hráze, návrh sdruženého objektu
2011
Oprava rybníka Klučenice 2 (k.ú. Klučenice)
- oprava hráze, návrh bezp. přelivu
2011
Opatření v povodní Robečského potoka (k.ú. Doksy u Máchova jezera)
- odbahnění Dokeské zátoky, oprava hráze a objektů
- stabilizace odvodňovací hlavní stoky Břehyňského rybníka
- oprava hrázky oddělující NPP SWAMP
2011
Obnova rybníka Bažantnice (k.ú Zásmuky)
- projekt rybníka Bažantnice
2010
Obnova rybníka Tichá 8 (k.ú. Tichá)
-odbahnění a oprava hráze
2010
Oprava a rekonstrukce rybníka Velké Dářko (k.ú. Polnička)
-oprava hráze a rekonstrukce objektů
2010
Oprava požární nádrže v Zelenecké Lhotě (k.ú. Zelenecká Lhota)
- oprava hráze a návrh sdruženého objektu
2010
Revitalizace vodních nádrží Dolce 1 a Dolce 0 (k.ú. Oblanov)
- odbahnění, rekonstrukce objektů, revitalizační opatření
2010
Revitalizace vodní nádrže Dolce 2 (k.ú. Oblanov)
- odbahnění a revitalizační opatření
2010
Odbahnění rybníka Moře (k.ú. Rašovy)
- odbahnění
2009
Revitalizace rybníka U Kovárny (k.ú. Děkanovice)
- odbahnění a revitalizační opatření
2009
Revitalizace Bolinova rybníka (k.ú. Obecnice)
- odbahnění, oprava hráze a objektů, revit. opatření
2009
Rozšíření rybníka Křižný (k.ú. Staré Jesenčany)
- odbahnění, návrh hráze a objektů
2009
Obnova Velkého rybníka (k.ú. Neumětely)
- odbahnění, návrh objektů
2009
Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Veselský (k.ú. Nové Veselí)
- oprava hráze a návrh objetků
2009
Rybník Propast - oprava spodní výpusti (k.ú. Hradec u Stříbrné Skalice) 2009