Rozsah činnosti

  • Projektujeme rekonstrukce stávajících rybníků (rekonstrukce hrází, spodních výpustí a přelivů).
  • Projektujeme nové rybníky.
  • Projektujeme odbahnění rybníků, u kterých zajišťujeme rozbory bahna.
  • Zajišťujeme inženýrsko-geologický průzkum.
  • Zpracováváme vynětí ze zemědělského půdního fondu.
  • Zpracováváme manipulační řády a podklady pro povolení k nakládání s vodami.
  • Zpracováváme podklady pro výběrové řízení.
  • Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost.
  • Poskytujeme informace o stavebních firmách zabývajících se stavbou rybníků.
  • Projektovou dokumentaci uvedených staveb zpracováváme na celém území ČR.