Rozšíření Zajícova rybníka

Kraj: Pardubický
Obec: Přelouč
Katastrální území: Přelouč
Název toku: Labe
Vodní locha při norm. hl.: 3,53 ha
Objem vody při norm. hl.: 24 730 m3
Investor: ČRS MO Přelouč
Projektant: Projekční kancelář Ing. Václav Kurka
Rok zpracování projektu: 2011
Rozsah projektu: rozšíření Zajícova rybníka o zátopu Výtěrového rybníka a prostor mezi rybníky; návrh nové spodní výpusti, odbahnění

Foto - rybník před stavbou

Foto - stavba

Foto - po stavbě