Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Veselský

Kraj: Vysočina
Obec: Nové Veselí
Katastrální území: Nové Veselí
Název toku: Oslava
Vodní plocha při norm. hl.: 85 ha
Objem vody při norm. hl.: 1 990 000 m3
Investor: KINSKÝ Žďár, a.s.
Projektant: Projekční kancelář Ing. Václav Kurka
Rok zpracování projektu: 2009
Rozsah projektu: oprava hráze a levého břehu; návrh spodní výpusti a bezpečnostního přelivu

Foto - rybník před stavbou

Foto - stavba