Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Kachlička

Kraj: Vysočina
Obec: Herálec
Katastrální území: Zdislavice u Herálce
Název toku: Perlový potok
Vodní plocha při norm. hl.: 16,33 ha
Objem vody při norm. hl.: 309 100 m3
Investor: KINSKÝ Žďár, a.s.
Projektant: Projekční kancelář Ing. Václav Kurka
Rok zpracování projektu: 2012
Rozsah projektu: oprava hráze; návrh spodní výpusti a bezpečnostního přelivu

Foto - rybník před stavbou

Foto - stavba

Foto - po stavbě